30 sản phẩm

Micro Condenser MXL 990

2.700.000đ

Micro Condenser MXL V67G HE

4.800.000đ

Micro Condenser Blue Spark SL

5.600.000đ

Micro Condenser Blue Bluebird SL

8.300.000đ

Micro Condenser MXL 770

3.200.000đ

Micro Condenser Aston Origin

6.500.000đ

Micro Condenser Aston Spirit

10.500.000đ

Micro Condenser Sennheiser MK4

9.300.000đ

Micro Condenser Sennheiser MK8

20.500.000đ

Micro Condenser Avantone CV-12

13.900.000đ

Micro Condenser Blue Hummingbird

8.300.000đ

Micro MXL V67G HE

4.800.000đ

Bạn chỉ có thể so sánh 4 sản phẩm cùng một lúc.

Nếu bạn muốn so sánh một sản phẩm khác, vui lòng xóa một trong những lựa chọn trước đó.

Vui lòng chọn thêm sản phẩm để so sánh.

0912-661-586 Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/24
Loading image Loading