THƯƠNG HIỆU

  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 36
  • 6

KHOẢNG GIÁ

SẢN PHẨM

Nux Steel Singer

1,200,000 đ
SO SÁNH

NUX Multieffect Pedal MG300

3,500,000 đ
SO SÁNH

Hardcase Famosa

1,500,000 đ
SO SÁNH

NCH-2 Rivulet

2,000,000 đ
SO SÁNH

NUX Plexi Crunch

1,200,000 đ
SO SÁNH

Orange Footswitch FS1-Mini

800,000 đ
SO SÁNH

nux NFB-2 Lacerate

1,700,000 đ
SO SÁNH

NUX Multi-Effects Pedal MG-100

2,500,000 đ
SO SÁNH

NUX Komp Core Deluxe

2,200,000 đ
SO SÁNH

Nux Pedal Chorus Core

1,000,000 đ
SO SÁNH

nux PT-6 Pedal Tuner

1,000,000 đ
SO SÁNH

NUX NSS-3 Mini Studio

2,500,000 đ
SO SÁNH

NCH-1 Monterey

1,700,000 đ
SO SÁNH

Nux NDL-5 JTC Drum & Loop

4,500,000 đ
SO SÁNH

NUX Multi-Effects Pedal MFX-10

4,000,000 đ
SO SÁNH

NUX Octave Loop

2,500,000 đ
SO SÁNH

nux NOD-1 Horseman

1,700,000 đ
SO SÁNH

nux NBK-5 Masamune

3,900,000 đ
SO SÁNH

HẾT