6 sản phẩm

Micro USB MXL AC-404

3.500.000đ

Micro USB Blue Yeti Cool Grey

4.200.000đ

Micro USB Blue Yeti Blackout

4.200.000đ

Micro USB Apogee MiC Plus

6.900.000đ

Micro USB Apogee MiC 96k iOS-Mac

5.700.000đ

Micro USB Blue Yeti Silver

4.200.000đ

Bạn chỉ có thể so sánh 4 sản phẩm cùng một lúc.

Nếu bạn muốn so sánh một sản phẩm khác, vui lòng xóa một trong những lựa chọn trước đó.

Vui lòng chọn thêm sản phẩm để so sánh.

0912-661-586 Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/24
Loading image Loading