Presonus

Thương hiệu:
Giá sản phẩm:
Màu sắc:
Kích thước:
Xóa hết

Sản phẩm

 Tai nghe kiểm âm Presonus HD7  Tai nghe kiểm âm Presonus HD7
2,000,000₫
 Tai nghe kiểm âm Presonus HD9  Tai nghe kiểm âm Presonus HD9
2,500,000₫
Đặt hàng
 Microphone Presonus PX1  Microphone Presonus PX1
3,290,000₫
Đặt hàng
 Microphone Presonus PM2  Microphone Presonus PM2
3,290,000₫
Đặt hàng
 Loa kiểm âm Presonus Eris E4.5  Loa kiểm âm Presonus Eris E4.5
5,000,000₫
Đặt hàng
 Loa kiểm âm Presonus Eris E3.5 BT  Loa kiểm âm Presonus Eris E3.5 BT
4,200,000₫
Đặt hàng
 Interface Presonus Studio 2|6  Interface Presonus Studio 2|6
4,000,000₫
Đặt hàng
 Loa kiểm âm Presonus Eris E5XT  Loa kiểm âm Presonus Eris E5XT
3,500,000₫
Đặt hàng
 Interface Presonus Audiobox iTWO  Interface Presonus Audiobox iTWO
3,900,000₫