Blue Yeti USB Microphone - Silver

Mã sản phẩm: BLUEYETISILVER
Nhà Cung Cấp:
Blue Yeti USB Microphone - SilverBlue Yeti USB Microphone - SilverBlue Yeti USB Microphone - Silver
Blue Yeti USB Microphone - Silver
Blue Yeti USB Microphone - Silver
Blue Yeti USB Microphone - Silver
4,620,000 đ

    THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM