Bộ xử lý tín hiệu âm thanh

Thương hiệu:
Giá sản phẩm:
Màu sắc:
Kích thước:
Xóa hết

Sản phẩm

-6%
 Empirical Labs EL8-X Distressor with British Mode and Image Link Secondhand  Empirical Labs EL8-X Distressor with British Mode and Image Link Secondhand
75,000,000₫ 80,000,000₫
-18%
 Drawmer 1973 Multiband FET Stereo Compressor Secondhand  Drawmer 1973 Multiband FET Stereo Compressor Secondhand
36,900,000₫ 45,000,000₫
-10%
 API 3124V 4-channel Microphone Preamp Secondhand  API 3124V 4-channel Microphone Preamp Secondhand
71,990,000₫ 80,000,000₫
-10%
 API 2500+ Stereo Bus Compressor Secondhand  API 2500+ Stereo Bus Compressor Secondhand
71,990,000₫ 80,000,000₫