NUX

Thương hiệu:
Giá sản phẩm:
Màu sắc:
Kích thước:
Xóa hết

Sản phẩm

 NUX Mighty Plug Pro MP-3 NUX Mighty Plug Pro MP-3
2,200,000₫
-20%
 ACD-006A Switching Power Adapter ACD-006A Switching Power Adapter
200,000₫ 250,000₫
 NUX Acoustic Guitar Amplifier AC-25 NUX Acoustic Guitar Amplifier AC-25
4,500,000₫
 NUX NST-1 Pedal Topper NUX NST-1 Pedal Topper
100,000₫
 NUX 1 - 4 Multi-Plug Cable WAC-001 NUX 1 - 4 Multi-Plug Cable WAC-001
150,000₫
 NUX NDD-3 Edge Delay Mini Pedal NUX NDD-3 Edge Delay Mini Pedal
1,500,000₫
 NUX Guitar and Bass wireless system C5RC NUX Guitar and Bass wireless system C5RC
4,500,000₫
 NUX Plexi Crunch NUX Plexi Crunch
1,200,000₫

NUX Plexi Crunch

1,200,000₫

 Multi-Effect Pedal NUX MG-30 Multi-Effect Pedal NUX MG-30
7,000,000₫
 NUX NCH-4 Ukiyo-E Mini Chorus Pedal NUX NCH-4 Ukiyo-E Mini Chorus Pedal
1,500,000₫
 NUX Steel Singer NUX Steel Singer
1,200,000₫

NUX Steel Singer

1,200,000₫

 NUX Pedal Board with Carry Bag NPB-M NUX Pedal Board with Carry Bag NPB-M
2,000,000₫