NUX

Thương hiệu:
Giá sản phẩm:
Màu sắc:
Kích thước:
Xóa hết

Sản phẩm

-5%
 NUX Mighty Air NUX Mighty Air
4,000,000₫ 4,200,000₫

NUX Mighty Air

4,000,000₫ 4,200,000₫

 NUX NST-1 Pedal Topper NUX NST-1 Pedal Topper
100,000₫
 NUX 1 - 4 Multi-Plug Cable WAC-001 NUX 1 - 4 Multi-Plug Cable WAC-001
150,000₫
 NUX NDD-3 Edge Delay Mini Pedal NUX NDD-3 Edge Delay Mini Pedal
1,500,000₫
 NUX Plexi Crunch NUX Plexi Crunch
1,200,000₫

NUX Plexi Crunch

1,200,000₫

 NUX NCH-4 Ukiyo-E Mini Chorus Pedal NUX NCH-4 Ukiyo-E Mini Chorus Pedal
1,500,000₫
 NUX Mighty 8BT NUX Mighty 8BT
3,000,000₫

NUX Mighty 8BT

3,000,000₫

 NUX Pedal Board with Carry Bag NPB-L NUX Pedal Board with Carry Bag NPB-L
3,000,000₫
 NUX Pedal Board with Carry Bag NPB-M NUX Pedal Board with Carry Bag NPB-M
2,000,000₫
 NUX Steel Singer NUX Steel Singer
1,200,000₫

NUX Steel Singer

1,200,000₫

-13%
 NUX NDR-5 Atlantic NUX NDR-5 Atlantic
3,500,000₫ 4,000,000₫

NUX NDR-5 Atlantic

3,500,000₫ 4,000,000₫

 NUX NOD-2 Tubeman MKII NUX NOD-2 Tubeman MKII
1,000,000₫