Used & Vintage

Thương hiệu:
Giá sản phẩm:
Màu sắc:
Kích thước:
Xóa hết

Sản phẩm

 Marshall JCM800 2203X 100-watt Tube Head Secondhand  Marshall JCM800 2203X 100-watt Tube Head Secondhand
74,000,000₫
-6%
 Empirical Labs EL8-X Distressor with British Mode and Image Link Secondhand  Empirical Labs EL8-X Distressor with British Mode and Image Link Secondhand
75,000,000₫ 80,000,000₫
-32%
 Ampeg SVT-7Pro 1000-watt Tube Preamp Bass Head Secondhand  Ampeg SVT-7Pro 1000-watt Tube Preamp Bass Head Secondhand
20,500,000₫ 30,000,000₫
-18%
 Drawmer 1973 Multiband FET Stereo Compressor Secondhand  Drawmer 1973 Multiband FET Stereo Compressor Secondhand
36,900,000₫ 45,000,000₫
-10%
 API 3124V 4-channel Microphone Preamp Secondhand  API 3124V 4-channel Microphone Preamp Secondhand
71,990,000₫ 80,000,000₫
-10%
 API 2500+ Stereo Bus Compressor Secondhand  API 2500+ Stereo Bus Compressor Secondhand
71,990,000₫ 80,000,000₫
-36%
 Ampli Acoustic Chorus Guitar Roland AC-33 Secondhand  Ampli Acoustic Chorus Guitar Roland AC-33 Secondhand
7,000,000₫ 11,000,000₫
Đặt hàng
 Mesa/Boogie Road King 2x12 Horizontal Cabinet Secondhand  Mesa/Boogie Road King 2x12 Horizontal Cabinet Secondhand
18,000,000₫
Đặt hàng
 Mesa/Boogie Road King II 120-watt Tube Head Secondhand  Mesa/Boogie Road King II 120-watt Tube Head Secondhand
50,000,000₫