SAVAREZ Corum Normal Tension 500AR

SKU:500AR
Nhà Cung Cấp: Savarez
 SAVAREZ Corum Normal Tension 500AR
480,000₫
Sản phẩm liên quan
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
Savarez Classical Guitar Strings

Savarez 500AR Alliance/Corum Normal Tension Classical Guitar Strings, Full Set
normal tension Corum basses, normal tension Alliance trebles
 
Item #NoteGauge (in.)Tension (lbs.)Material
541Re - 1st.024417.44Alliance KF
Carbon Fiber
542Rb - 2nd.027213.02Alliance KF
Carbon Fiber
543Rg - 3rd.033112.80Alliance KF
Carbon Fiber
504RD/4th.027414.02silverplated copper wound
505RA/5th.033714.13silverplated copper wound
506RE/6th.042914.37silverplated copper wound

 SAVAREZ Corum Normal Tension 500AR
SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM